چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ -

اعضای مجمع


 

ردیف

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی پست الکترونیک رزومه
1  سید حمید حسینی  کارشناس ارشد آموزش بهداشت  hosseini.ha60@gmail.com CV

2

دکتر علی حجازی

دکتری مدیریت خدمات پزشکی درمانی

Ali_hejazy@yahoo.com

cv

3

حمید توکلی قوچانی

 دکترای آموزش بهداشت tavakoli_44@yahoo.com CV

 

4

سید حمید نبوی

کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی

nabavi.lix@gmail.com

CV

5

محمدرضا جلیلوند

کارشناس ارشد تغذیه jalilvand1350@yahoo.com

 

6

دکترحمید رضا محدث حکاک

 دکترای آموزش بهداشت

hr-mohaddes@razi.tums.ac.ir

CV

7

مهدی خانکلابی

دانشجوی دکترای آموزش بهداشت

khankolabi@yahoo.com

CV

8

حسین لشکردوست

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

lashkarh@nkums.ac.ir

CV

9 معصومه طاهرپور کارشناسی ارشد آمار حیاتی mtp_may198@yahoo.com CV
10

فرانک فیروزفر

 

کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین  firoozfar@razi.tums.ac.ir

 

cv

 

11

رجبعلی حکم آبادی کارشناس ارشد  بهداشت حرفه ای

r.hokmabadi@nkums.ac.ir

CV

12

اسماعیل شجاع کارشناس ارشد  بهداشت حرفه ای

E.shoja@nkums.ac.ir

CV

13

مرتضی اسماعيل زاده كواكي کارشناس ارشد  بهداشت حرفه ای

m.esmailzadehkavaki@nkums.ac.ir

CV

14 پروین سپهر کارشناس ارشد  بهداشت حرفه ای parvin_sepehr@Yahoo.com CV

 

15

مهدی قربانیان اله آباد

 دکتری تخصصی بهداشت محیط

m.ghorbanian@nkums.ac.ir

 CV

16

ابوالفضل نعیم آبادی

 دکتری تخصصی بهداشت محیط

hnaimabadi@nkums.ac.ir

cv

17

نیره نعیمی قصابیان

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

n.naimighassabian@nkums.ac.ir

CV

18

علی پاسبان

دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

alipaseban@nkums.ac.ir

CV

19

احسان ابويي مهريزي

دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

ehsan.abouee@nkums.ac.ir

cvجستجو
شعار سال 96 (۱۹۱۰ بازدید)
عید غدیر مبارک (۱۶۴۵ بازدید)
کارگاه (۶۲۹ بازدید)
کارگاه آموزشی (۵۸۱ بازدید)
کارگاه آموزشی (۵۶۴ بازدید)
برگزاری کارگاه HSE-MS (۵۵۲ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...