چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ -

صورت جلسات


تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با دانشگاه علمی کاربردی بجنورد 12.08.95.doc

تهیه تفاهم نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 18.09.95.doc

تهیه لیست تجهیزات مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 13.09.95.doc

تهیه مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه نمونه برداری و آزمایشگاه آبفار خراسان شمالی 17.08.95.doc

تهیه پیش نویس تفاهم نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با سازمان دامپزشکی خراسان شمالی 23.09.95.doc

تهیه پیش نویس تفاهم نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با سازمان صنعت معدن تجارت خراسان شمالی 03.09.95.doc

تهیه پیش نویس تفاهم نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان شمالی 09.09.95.doc

تهیه پیش نویس تفاهم نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی 15.09.95.doc

تهیه پیش نویس تفاهم نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی 06.09.95.doc

تهیه پیش نویس تفاهم نامه دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت با شهرداری کل شهرستان بجنورد 25.09.95.doc

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی 24.09.95.doc

سیاست های کلی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت 02.04.95.doc

موضوع جلسه شرکت در مناقصه آب و فاضلاب روستایی 13.07.95.doc

هماهنگی های مربوط به بازدید مشترک کارشناسان سازمان صنعت معدن به همراه دانشجویان و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 20.09.95.doc

جلسه بررسی تجهیزات آزمایشگاهی و خدمات مورد نیاز شرکت آب منطقه ای96.5.1.docx

جلسه بررسی نحوه اعطای گواهینامه از سوی جهاد دانشگاهی برای کارگاه های برگزار شده توسط دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت96.5.2.docx

جلسه بررسی تقویم آموزشی شرکت آبفار استان خراسان شمالی و نحوه برگزاری دوره آموزشی از سوی دانشگاه96.5.4.docx

جلسه بررسی شناسایی توانمندی های دفتر ارتباط با صنعت و سازمان دامپزشکی استان جهت همکاری گسترده تر96.5.7.docx

جلسه بررسی تقویم آموزشی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان خراسان شمالی96.5.8 .docx

جلسه بررسی نحوه اجرایی شدن پروژه های مصوب در راستای تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان خراسان شمالی96.5.8.docx

جلسه بررسی خدمات قابل ارائه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به شرکت گاز استان96.5.9.docx

جلسه بررسی نحوه برگزاری مناقصه فلزات سنگین96.5.11 .docx

جلسه بررسی اولویت های پژوهشی شرکت گاز استان خراسان شمالی96.5.14.docx

جلسه بررسی نحوه برگزاری دوره آموزشی در راستای تفاهم نامه با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی96.5.19.docx

جلسه بررسی نحوه اجرایی تایید مراکز آموزشی همکار توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی مورخ 96.05.31 .docxجستجو
شعار سال 96 (۱۹۱۱ بازدید)
عید غدیر مبارک (۱۶۴۶ بازدید)
کارگاه (۶۳۰ بازدید)
کارگاه آموزشی (۵۸۱ بازدید)
کارگاه آموزشی (۵۶۵ بازدید)
برگزاری کارگاه HSE-MS (۵۵۳ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...